Wczytywanie Reklamobota

Wczytać Reklamobota można za pomocą ramki iframe

<iframe src=”https://www.reklamobot.pl/REKLAMOBOT-PL/REKLAMOBOT.php” scrolling=”no” width=”260px” height=”260px” frameborder=”0″></iframe>

lub kodu PHP

$aktualnyadres = $_SERVER[‘REQUEST_URI’];

readfile (“https://www.reklamobot.pl/REKLAMOBOT-PL/REKLAMOBOT.php?g=’$aktualnyadres'”, true);